Vakbond CNV blijft het sociaal akkoord steunen nadat er vrijdag door de politiek enkele wijzigingen in zijn gemaakt.

Dat maakt de vakbond maandagmiddag bekend nadat het bestuur, waarbinnen alle CNV-bonden zijn vertegenwoordigd, hierover heeft vergaderd. 

"Belangrijke zaken zijn inhoudelijk overeind gebleven, nu met steun van D66, ChristenUnie en SGP ", zegt Jaap Smit, voorzitter van het CNV, tegen NU.nl.

Smit wijst erop dat "shoppen in gesloten akkoorden" de politiek geen goed doet. "Wees er zuinig op", is dan ook zijn advies.

Maar op de belangrijkste vraag, namelijk of het sociaal akkoord met het naar voren halen van een aantal maatregelen nu kapot is, kan de vakbond ontkennend antwoorden.

WW

Hij doelt hiermee op de aanpassing dat mensen in de WW in 2015 al na een half jaar een baan onder hun niveau moeten accepteren, een jaar eerder dan afgesproken in het sociaal akkoord. Smit: "Het UWV moet zich inzetten voor het vinden van passend werk en er moet geen apparaat op worden getuigd voor het naleven van één regel."

Het CNV is ook kritisch over het afschaffen van de werkbonus. Dit treft volgens de vakbond mensen met een zwaar beroep en laag inkomen. "Door het afschaffen van die bonus zijn we weer terug bij af. Voor deze groep moeten concrete afspraken komen, zodat ze daadwerkelijk langer kunnen werken", zegt Smit.

Ook de bezuinigingen in de publieke sector, door bij werknemers van ministeries geen inflatiecorrectie toe te passen, vindt het CNV moeilijk te verkroppen.

Pluspunt

Maar het CNV ziet ook een aantal pluspunten die gemaakt zijn door de politiek. Zo zijn zij te spreken over de extra investering in het onderwijs, de toegenomen koopkracht voor de middeninkomens in 2014 en de extra investering om de jeugdwerkloosheid te bestrijden.

De vakbonden lieten eerder weten maandag de aanpassingen die door regeringspartijen VVD en PvdA en oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie zijn gemaakt in het sociaal akkoord te gaan bespreken. 

FNV

FNV maakte vrijdag al bekend dat zij de aanpassingen in het sociaal akkoord maandagavond voorleggen aan hun ledenparlement, het hoogste orgaan van de vakbond. Zij staan kritischer tegenover aanpassingen in het sociaal akkoord.

Vrijdagavond maakten coalitiepartijen VVD en PvdA bekend dat zij een akkoord hebben gesloten met oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie over een andere invulling van de 6 miljard euro die voor 2014 extra bezuinigd moet worden.

Belangrijkste punten uit het akkoord | Chronologie onderhandelingen