De Europese Centrale Bank (ECB) zou meer maatregelen moeten nemen om de kredietverlening in zwakkere eurolanden op gang te helpen. Dat stelden economen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vrijdag.

De fragmentatie van de Europese financiële markten, waardoor de rente in Zuid-Europa veel hoger is dan in het noorden, is volgens het IMF nog altijd een van de grootste bedreigingen voor het herstel van de economie.

Om die situatie te verhelpen moeten de problemen van zwakke banken worden aangepakt. Tegelijkertijd zou de ECB met nieuwe maatregelen de markt kunnen ondersteunen.

''De ECB heeft ruimte om maatregelen te overwegen, de inflatie is laag'', stelde de directeur van de Europese afdeling van het IMF, Reza Moghadam. Een nieuwe renteverlaging door de ECB is in dit verband volgens het IMF niet genoeg, aangezien de nu al historisch lage rentetarieven van de ECB niet doorwerken op de Zuid-Europese markten.

''Er is een probleem met de transmissie van het beleid, daarom zouden onconventionele maatregelen moeten worden overwogen.''

Leningen

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) wees de suggestie van het IMF van de hand. Hij benadrukte dat de hogere rentes zich vooral voordoen op de leningen van banken aan bedrijven. De financieringsproblemen voor Zuid-Europese banken zelf zijn de afgelopen maanden afgenomen, stelde hij.

''De verschillen hebben nu alles te maken met kredietrisico, banken schatten de risico's op leningen aan bedrijven in die landen hoger in'', zei Knot in de kantlijn van de IMF-jaarvergadering in Washington.

''Je kan vinden dat daar iets aan moet worden gedaan. Maar dat is niet aan de ECB. Het is aan overheden of de Europese Investeringsbank om eventueel een garantieregeling op te richten. Zij zijn aan zet.''

Onderzoek

De ECB kondigde eerder dit jaar wel aan te onderzoeken welke rol de centrale bank kan spelen op de markt voor bedrijfsleningen. ''Daar wordt nog steeds aan gewerkt'', gaf Knot aan. ''Maar het feit dat er nog geen concrete oplossing is, geeft aan dat het ingewikkeld is en dat er een echt economisch probleem speelt.''

Knot benadrukte dat de ECB het risico op bedrijfsleningen nooit van banken zal overnemen. ''Als Europese instellingen een oplossing vinden en een markt optuigen, kunnen wij kijken of we leningen als onderpand kunnen accepteren.''