Doemdenkers over de euro hebben de toewijding van Europeanen aan hun muntunie onderschat, stelt de president van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi

Draghi deed zijn uitspraken woensdag (plaatselijke tijd) in een toespraak op de Amerikaanse universiteit Harvard.

''Veel commentatoren aan deze kant van de oceaan waren ervan overtuigd dat de euro ten onder zou gaan'', hield Draghi zijn Amerikaanse publiek voor.

Volgens de Italiaanse econoom hadden die eurosceptici allereerst een verkeerd beeld van de economie. Hij wees erop dat sinds 1999 zo'n 600.000 banen meer zijn gecreëerd in de eurozone dan in de VS.

De hogere werkloosheid in de eurozone geeft volgens Draghi een vertekend beeld, omdat het aantal werkenden in de VS de afgelopen jaren juist sterker is gekrompen dan in de eurolanden.

Toewijding

''Maar ze zaten er ook op een fundamenteler vlak naast'', stelde Draghi verder. ''Ze onderschatten de toewijding van Europeanen aan de euro. Ze dachten dat de euro een stelsel van vaste wisselkoersen is, terwijl het een onomkeerbare eenheidsmunt is. Hij is onomkeerbaar omdat hij is ontstaan uit ons verlangen naar vrede, veiligheid en het overstijgen van nationale verschillen.''