AMSTERDAM - Nederland is op de vijfde plek beland in de lijst van meest ontwikkelde landen. Deze lijst is opgesteld door de Verenigde Naties en houdt naast welvaartsniveau ook rekening met elementen die van invloed zijn op het welzijn.

Aan de samenstelling van de lijst veranderde weinig. De armste landen zijn wederom armer geworden en in de top vinden we nog steeds de Westerse landen met Noorwegen als nummer 1. De ranglijst werd vergezeld van een rapport waarin de Verenigde Naties aanbevelingen doet voor de individuele landen.

Nederland zou hoger kunnen scoren op het gebied van vrouwenemancipatie. De participatie van vrouwen aan het maatschappelijke leven is één van de indicatoren voor het welzijn in een land.