Het herstel van de internationale economie blijft zwak en wordt van steeds meer kanten bedreigd. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in de dinsdag gepubliceerde World Economic Outlook.

De wereldeconomie krijgt de komende tijd volgens het IMF wat meer vaart, dankzij het verdere herstel in de VS en doordat de eurolanden het dieptepunt van hun crisis voorbij lijken te zijn.

Tegelijkertijd doemen echter nieuwe risico’s op, terwijl de bestaande problemen niet zijn aangepakt.

Het IMF wijst daarbij vooral op de normalisering van het monetaire beleid in de VS. Het vooruitzicht dat de ondersteunende maatregelen daar worden ingeperkt, zorgde de afgelopen maanden voor veel onrust op de financiële markten. Die beperkte zich niet tot een forse stijging van de Amerikaanse rente, maar zette ook veel opkomende economieën onder druk.

Nieuwe crisis

Die snelgroeiende landen krijgen bovendien steeds meer last van de afkoeling van de Chinese economie. Daar is de groei afgelopen jaar verder afgenomen en het IMF voorziet voor volgend jaar geen verbetering.

Doordat Europa bovendien nog altijd kampt met zijn zwakke banken en hoge schulden, blijft de kans op een nieuwe crisis groot.

Volgens het IMF is het zeer aannemelijk dat de wereldeconomie de komende jaren vanuit alle hoeken met "aanhoudende teleurstellingen" wordt geconfronteerd. Veel ruimte om die tegenvallers op te vangen is er niet, waardoor de wereld in dat geval "aanzienlijk minder welvarend" zal zijn en de problemen voor beleidsmakers steeds groter worden, aldus het fonds. 

Politici moeten daarom nu hun verantwoordelijkheid nemen, om te voorkomen dat de werkloosheid op recordniveaus blijft hangen en de zorgen over de schuldenlast van veel landen weer toenemen.

Amerika

Daarbij wijst het IMF uiteraard ook op de politieke problemen in de VS. Voorlopig rekent het instituut erop dat de 'shutdown' van de overheid daar op korte termijn weer wordt opgeheven en dat het schuldenplafond op tijd zal worden verhoogd.

Als de strijdende politici daar niet in slagen, dreigt er echter grote schade voor de hele internationale economie en zijn de huidige ramingen nog maar weinig waard.

''Wanbetaling door de VS laat zich overal voelen en zorgt voor een enorme verstoring van de financiële markten'', waarschuwde Blanchard. ''Als het schuldenplafond niet wordt verhoogd, kan het herstel omslaan in een nieuwe recessie of nog erger. De kans dat het gebeurt is klein, maar het risico is groot.''

Strijd

Blanchard wees erop dat de nieuwe strijd om de begroting en het schuldenplafond bovenop de omvangrijke, automatische bezuinigingen komt die begin dit jaar in werking traden omdat politici niet tot een akkoord over de overheidsfinanciën konden komen.

''Die bezuinigingen zijn al te groot en te abritrair'', stelde de Fransman. ''De sluiting van de overheid is opnieuw een slechte uitkomst. De gevolgen daarvan kunnen beperkt blijven als de situatie niet te lang duurt. Als de verhoging van het schuldenplafond uitblijft, zal de Amerikaanse economie echter vrijwel zeker ontsporen.''