Nederland zal ook volgend jaar nauwelijks groei tonen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht voor 2014 ''fragiele groei, een half procentje''. 

Dat zei IMF-bewindvoerder Menno Snel zondag in het televisieprogramma Buitenhof.

Snel merkte wel op dat het IMF zeker lichtpuntjes ziet in Nederland. ''De export trekt wat aan en het producenten- en consumentenvertrouwen lijken de bodem te hebben bereikt''. Ook op de huizenmarkt meende Snel wat verbetering te kunnen zien. ''De open huizendag heeft heel veel belangstellenden getrokken.''

De werkloosheid is volgens de bewindvoerder, die ook de belangen behartigt van 14 andere landen binnen en buiten de EU, echter zeer zorgelijk. ''7,5 procent is voor Nederland echt veel te hoog''. Het IMF adviseert Nederland dan ook te focussen op de bestrijding van de werkloosheid en het stimuleren van groei.

Wat betreft de 6 miljard aan extra bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren, onthield Snel zich van een mening. Volgens de bewindvoerder gaat het er, voor het IMF, niet direct om of een land nu uitkomt op een tekort van 3,1 or 3,6 procent, maar of een land een ''geloofwaardig beleid voert, gericht op gezondere overheidsfinanciën''.

Begrotingstekort

Snel wees er wel op dat 2014 mogelijk het zesde jaar op rij wordt dat Nederland een begrotingstekort heeft van 3 procent of hoger. ''Op een gegeven moment zullen de financiële markten zich vragen gaan stellen over zoveel jaar een budgettaire onbalans. Dat zou Nederland koste wat kost moeten proberen te voorkomen''.

Dat kan volgens Snel door zich te richten op groei en de werkgelegenheid en door de hervormingsagenda verder uit te voeren.

Op dat laatste gebied is Nederland ''nog niet klaar''. Hij noemde onder meer de huizenmarkt en arbeidsmarkt waar nog aan gesleuteld zou moeten worden. ''Het afmaken van de structurele hervormingsagenda is heel belangrijk.''