DEN HAAG - De Sociaal-Economische Raad (SER) vindt dat er te weinig bekend is over 'nieuwe' arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico's. Daardoor kunnen mogelijke klachten niet op tijd gesignaleerd worden en kunnen lastig preventieve maatregelen worden genomen. De SER pleit ervoor dat de overheid en het bedrijfsleven de handen daarom ineen slaan.
Sociaal-Economische Raad

Volgens de SER moet nader onderzoek uitwijzen welke concrete maatregelen nodig zijn. Ook moet de al aanwezige informatie bij de overheid, het bedrijfsleven en artsen beter worden uitgewisseld. In een ontwerpadvies over het onderwerp roept de raad op ook de internationale situatie in het onderzoek te betrekken.

Over de verzekerbaarheid van de nieuwe kwalen laat de SER zich voorlopig evenmin uit. "Indien in de toekomst problemen ontstaan, moet worden gezocht naar oplossingen die bijdragen aan een duurzame financiering van schade als gevolg van aan het werk gerelateerde gezondheidsrisico's", heet het.