AMSTERDAM - S. Kooistra wil aandeelhouder worden van debesloten vennootschappen waarmee hij een aantal horecazaken inAmsterdam exploiteert. Dat heeft de horecamagnaat de gemeenteAmsterdam in een brief laten weten. De gemeente dreigde Kooistraniet langer exploitatievergunningen te verstrekken omdat hij zousjoemelen met faillissementen van zijn zaken.

Bekijk video:
Modem/ Breedband

Kooistra verpacht zijn zaken. Als zijn huurders failliet gaan,is op Kooistra niets te verhalen. De Belastingdienst en andereschuldeisers kunnen fluiten naar hun geld, omdat na hetfaillissement slechts een lege BV achterblijft. Door zelfaandeelhouder te worden, kan Kooistra persoonlijk aansprakelijkworden gesteld.

Grip

Burgemeester Cohen is blij met de toezegging van Kooistra. Wellaat zijn woordvoerster weten dat de gemeente pervergunningaanvraag de bedrijfsconstructie zal bekijken enbeoordelen of de vergunning wordt verstrekt. Een dergelijkevergunning moet eens in de zoveel tijd opnieuw worden aangevraagd.Zo houdt de gemeente grip op Kooistra.

De horecamagnaat heeft vele cafés en restaurants in vooralAmsterdam en Groningen. Sommige van die zaken gaan om de haverklapfailliet. De gemeente Amsterdam onderzocht de gang van zaken na hetfaillissement van het beroemde visrestaurant de Oesterbar aan hetLeidseplein. Personeel zei dat de ondernemer het restaurantdoelbewust op de fles liet gaan.

Patroon

Het onderzoeksteam ontdekte inderdaad een patroon in de manierwaarop zaken van Kooistra failliet gaan. Verscheidene horecazakengaan vaak als bundel over van de ene naar de andere BV. Soms blijfteen van de horecazaken, zoals bij de Oesterbar, achter in deleeggehaalde BV.

De leeggehaalde BV gaat daarna failliet en deschuldeisers blijven met lege handen achter. Ook de gemeenteGroningen bekijkt of Kooistra met behulp van het Amsterdamseonderzoek kan worden aangepakt.