VOORBURG - De daling van het aantal arbeidsongeschikten neemt toe. In het eerste kwartaal van dit jaar verminderde het aantal WAO-, WAZ- en Wajong-uitkeringen gemiddeld met ruim 3000 per maand. In 2003 daalde het aantal verstrekte uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid nog met duizend per maand.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag heeft gepubliceerd. De instroom in de WAO, WAZ (voor zelfstandigen) en Wajong (jonggehandicapten) daalde in het eerste kwartaal met 10.000 uitkeringen tot 972.000. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is volgens het CBS nu even groot als medio 2001.

Daling

De daling van het aantal arbeidsongeschikten is vorig jaar begonnen. Het CBS schrijft de afname toe aan de Wet verbetering poortwachter, die in 2002 is ingevoerd. Deze wet verplicht zieke werknemers meer hun best te doen om aan de slag te blijven of weer aan het werk te komen. Werkgevers moeten daarbij helpen.

Terwijl het aantal uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid afneemt, blijven de WW- en bijstandsuitkeringen toenemen. Sinds eind vorig jaar is het tempo waarmee de WW groeit wel aan het afvlakken.

Uitkeringen

Eind maart werden er 311.000 uitkeringen voor werkloosheid verstrekt. Na een correctie voor seizoensinvloeden telde het CBS .000 WW-uitkeringen. Daarmee nam de WW in het eerste kwartaal met gemiddeld 4000 uitkeringen per maand toe. In de tweede helft van vorig jaar groeiden de uitkeringen voor werkloosheid nog met gemiddeld 6000 per maand en in het eerste halfjaar van 2003 met per maand.

Het aantal bijstandsuitkeringen bedroeg eind maart 339.000. Hiermee steeg de bijstand in het eerste kwartaal met ruim duizend uitkeringen per maand. Gemiddeld nam het aantal bijstandsuitkeringen over heel vorig jaar in hetzelfde tempo toe.