Het Nederlandse overheidstekort was tussen de periode juli 2012 en juni 2013 2,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is ruim onder de 3 procentsnorm die Europa voorschrijft.
 

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Over heel 2012 was het tekort 4,1 procent van het bbp.

Het tekort van zowel het eerste als het tweede kwartaal van dit jaar was lager dan de vergelijkbare periodes van de afgelopen vier jaar.

In de eerste zes maanden van 2013 was het tekort 2,5 miljard euro. In het eerste kwartaal was er een overschot van 4,5 miljard euro. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de eenmalige opbrengsten met de verkoop van het 4G-netwerk. Het Rijk kon met die veiling 3,8 miljard euro bijschrijven.

In het tweede kwartaal steeg het tekort weer naar 7 miljard euro. Dat geld ging voornamelijk naar de sociale fondsen.

Beweeg de cursor de lijn om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Daan van Elk

Volgens CBS-econoom Peter Hein van Mulligen kan Nederland ''als de trend doorzet'' dit jaar ''zo maar onder de 3 procent'' uitkomen. Wel benadrukte hij dat het jaar pas halverwege is. ''We hebben nog twee kwartalen te gaan, maar we zijn op koers''. Het Centraal Plan Bureau (CPB) denkt dat tekort dit jaar de EU-norm overschrijdt en uitkomt op 3,2 procent.

Schuld

De staatsschuld is in het tweede kwartaal van 2013 verder opgelopen naar 73,9 procent van het bbp. De Europese regels uit het groei- en stabiliteitspact schrijven 60 procent voor. De huidige schuld komt daarmee op 442 miljard euro.  

In de afgelopen zes maanden is de schuld met 15 miljard opgelopen. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan verstrekte leningen en financiering van de overheid. De financiering nam toe doordat Nederland extra geld heeft gestort in het Europese noodfonds ESM en in de Europese Investeringsbank.

Inkomsten

De inkomsten van de overheid bleven toenemen door met name de premie-inkomsten van sociale verzekeringen, aardgasopbrengsten en dividend. Dat laatste ontvangt de Staat op de aandelen die het bezit.

De bezuinigingen van de overheid zijn terug te zien in de uitgaven. Die dalen al sinds 2010. Op loonkosten en het aankopen van goederen en diensten is in de eerste zes maanden van dit jaar 1,5 miljard euro minder uitgegeven dan in het eerste half jaar van 2012. Ook op subsidies is fors bezuinigd.

De werkloosheids- en AOW-uitkeringen en de uitgaven aan de Zorgverzekeringswet namen in diezelfde periode met 2,6 miljard euro toe. 

Bekijk de uitspraken van minister Henk Kamp:

Kamp

De cijfers van het CBS over het overheidstekort vormen nog geen reden tot juichen omdat ze niet representatief hoeven te zijn voor het hele kalenderjaar. Dat zei minister Henk Kamp van Economische Zaken.

De bewindsman houdt een slag om de arm omdat de de gemeten periode niet het hele kalenderjaar beslaat, maar loopt van juli 2012 tot en met juni 2013. De periode dat de overheid de meevaller van het 4G-netwerk noteerde.

Lees alles over de schuldencrisis in ons dossier