De voorgenomen sluiting van de vijf kolencentrales zoals dat in het energieakkoord is afgesproken, is een kartelafspraak, nadelig voor de consument en levert weinig milieuvoordeel op.

Dat stelt Autoriteit Consument en Markt (ACM) donderdag naar aanleiding van een eigen analyse.

Henk Don, bestuurslid van ACM, verwacht niet dat de partijen het plan zoals afgesproken in het energieakkoord van afgelopen zomer nu zullen uitvoeren. "Het zou me verbazen als zij na dit oordeel doorgaan op de ingeslagen weg", zegt Don.

Als de partijen met een alternatief voorstel komen dat de nadelen voor de consumenten verkleinen en de voordelen voor het milieu vergroten, kan er volgens de ACM een oplossing komen. "Maar ik kom niet met voorstellen", zegt Don.

Duurder

Door de sluiting van de centrales daalt de productiecapaciteit met 10 procent, waardoor de elektriciteitsprijs stijgt, daardor is de consument nadelig uit.

"Wij hebben geconstateerd dat de afspraak van de energiebedrijven leidt tot nadelen voor de consument. Door de afspraak stijgt de energierekening van consumenten omdat de productiecapaciteit wordt beperkt", zegt Don. 

CO2

Daarbij wordt de vermindering van CO2-uitstoot door de sluiting opgeheven doordat de bespaarde emissierechten ergens anders gebruikt kunnen worden in Europa. De uitstoot wordt dus wel verminderd, maar tegelijkertijd ook verplaatst. Per saldo wordt er in Europa dus niet minder CO2 uitgestoten.

"Wij hebben vastgesteld dat de door partijen aangedragen voordelen voor het milieu te beperkt zijn om die nadelen te compenseren", aldus Don.

Energieakkoord

In het energieakkoord dat is gesloten tussen ruim veertig partijen uit de politiek, bedrijfsleven en het maatschappelijk veld, is afgesproken dat centrales uit de jaren 80 dichtgaan. Die in Nijmegen, Zeeland en Geertruidenberg sluiten in 2015. In 2017 volgen twee centrales op de Rotterdamse Maasvlakte.

"Het is aan de bij het akkoord betrokken partijen om te bezien welke maatregelen in het belang van het milieu wel mogelijk zijn. Het liefst zijn dat ook maatregelen waar de consument ook beter van wordt", aldus Don.

De analyse van ACM is gemaakt op verzoek van de bedrijven die achter de kolencentrales zitten.

Lees ook:
Vijf vragen energieakkoord
Lees alles over duurzaamheid op NUzakelijk
Kamp houdt vast aan sluiting kolencentrales