DEN HAAG - Minister Zalm van Financiën zal zijn collega's van de Europese Unie in september, als voorzitter van een informele raad, voorstellen om de staatsschuld zwaarder te laten wegen in de regels van het stabiliteitspact. Hij zei dat dinsdag in een reactie op de uitspraak van het Europees Hof.

Het hof heeft bepaald dat een verkeerde procedure is gevolgd, toen de ministers van Financiën tegen de zin van Zalm besloten om het pact te versoepelen. De 25 ministers van Financiën kwamen dinsdag na de uitspraak van het Hof met een verklaring, waarin ze stellen te streven naar een "versterking en verduidelijking" van het pact.

Norm

Volgens Zalm zullen alle landen zich houden aan de norm van 3 procent begrotingstekort in het pact. De Europese Grondwet stelt bovendien dat in economisch goede tijden gestreefd dient te worden naar een overschot. "Dan zal een tekort in de toekomst minder snel ontstaan," aldus Zalm.

Hardere eisen

Hij denkt dat aan landen met een relatief hoge staatsschuld hardere eisen gesteld kunnen worden aan het vormen van een begrotingsoverschot.

Het Europees Hof heeft bepaald dat de ministers van Financiën niet op eigen houtje, dat wil zeggen zonder dat er een aanbeveling was van de Europese Commissie, hadden mogen besluiten om het pact te versoepelen. Het besluit als zodanig is daarmee niet ongedaan gemaakt, maar heeft volgens Zalm wel gevolgen voor de toekomst. Hij was er dan ook blij mee: "Dit is niet de meest ongelukkige dag uit mijn leven."