Staatssecretaris Frans Weekers zet vraagtekens bij onderzoek waaruit blijkt dat alle EU-landen samen 193 miljard euro mislopen aan btw-inkomsten, en Nederland in zijn eentje al 4 miljard.

Het onderzoek was gebaseerd op macrocijfers en de grofmazige gegevens zijn omgerekend, zei hij dinsdag in het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Maar dat neemt niet weg dat hij het mislopen van btw-inkomsten serieus neemt. Wat hem betreft gaat "de spade" van het onderzoek naar btw-fraude de komende tijd "dieper de grond in".

Weekers wees er ook op dat de 4 miljard die Nederland in 2011 zou zijn misgelopen, niet alleen het gevolg is van fraude of zwart werk, maar ook komt door bedrijven die failliet gingen.