Ook werden er meer uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid verstrekt. Het aantal WAO-uitkeringen kwam uit op 980.400

AMSTERDAM - Het aantal werkloosheidsuitkeringen is in januari met bijna 5,5 procent gestegen tot 174.600. Dat heeft het uitvoeringsorgaan voor de werknemersverzekeringen UWV maandag bekendgemaakt.

De cijfers zijn wel enigszins vertekend, omdat voor het eerst ook ambtenaren met een WW-uitkering worden meegeteld. Als de overheidsmedewerkers niet worden meegerekend, komt de stijging uit op 4 procent. De overige nieuwe uitkeringen gingen vooral naar seizoenswerklozen in de bouw en bij agrarische- en uitleenbedrijven.

Eind januari ontvingen 165.100 mensen een WW-uitkering. Dat aantal ligt lager dan het totaal aantal uitkeringen, omdat iemand meer dan een uitkering kan ontvangen. Ten opzichte van januari 2001 daalde het aantal uitkeringen met 7,5 procent.

WAO

Ook werden er meer uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid verstrekt. Er kwamen er 1700 bij, waarmee het aantal WAO-uitkeringen (inclusief Wajong en WAZ) op 980.400 terechtkomt. Dat is 2,5 procent meer dan in januari vorig jaar.

/ECONOMIEGeen WAO voor whiplash- of burnoutpatienten