Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) en werkgevers en werknemers uit het onderwijs hebben donderdag hun handtekening gezet onder het Nationaal Onderwijsakkoord. Hieronder de feiten:

- In totaal komt er 689 miljoen euro vrij door de ondertekening van het akkoord. Daarnaast wordt 34 miljoen euro extra vrijgemaakt als er voor 1 juni een akkoord is over een cao.

- 150 miljoen euro wordt gebruikt om 3000 extra leraren te behouden of aan te stellen in het basis en voortgezet onderwijs.

- Er komt eenmalig 135 miljoen euro vrij voor het hoger onderwijs om een teruggang in de financiering deels op te vangen. Ook is vastgelegd dat de opbrengsten van het toekomstig sociaal leenstelsel vooral terug zullen vloeien naar het hoger onderwijs.

- De urennorm van 1040 uur in het middelbaar onderwijs wordt verlaagd naar 1000 uur, gemeten over de hele schoolloopbaan. Het examenjaar is van deze norm uitgezonderd. Het doel is om tijd vrij te maken voor maatwerk aan leerlingen en om de werkdruk te verlichten.

- De bapo-regeling, speciaal voor ouderen in het onderwijs, komt te vervallen. In de nieuwe cao moet er een alternatief op tafel komen. Dan moeten er ook afspraken worden gemaakt over een baangarantie voor docenten die lesgeven in een vak waar in de toekomst te weinig leraren voor zijn.

- Vanaf 2017 moeten alle leraren bevoegd zijn. Er komt dan ook een lerarenregister waarin alle docenten worden opgenomen. Een lerarenbeurs wordt alleen nog maar verstrekt aan docenten die geregistreerd staan.

- De werkdruk voor docenten moet omlaag. Ze krijgen meer tijd en budget voor lesvoorbereiding, overleg en nascholing. Ook wordt de papieren rompslomp zoveel mogelijk teruggebracht.