DEN HAAG - De Nederlandse aardgasvoorraad is het afgelopen jaar met een daling van 4 miljard kubieke meter minder sterk afgenomen dan verwacht. Dit komt door de vondst van zeven nieuwe gasvelden en een bijstelling van de bestaande voorraden. Dit bleek maandag uit cijfers van het ministerie van Economische Zaken.

Op 1 januari 2004 had Nederland een aardgasreserve van 1615 miljard kubieke meter. De zeven nieuwe vondsten zijn goed voor 13 miljard kubieke meter gas. De bijstelling van de bestaande gasvoorraad levert 51 miljard kubieke meter gas meer op. Vorig jaar werd er 68 miljard kubieke meter gas geproduceerd.

De voorraad in het Groningse gasveld is 117 miljard kubieke meter hoger bijgesteld. Het merendeel hiervan kan pas na 2040 gewonnen worden. De overige voorraden op het vasteland bevatten 73 miljard kubieke meter minder gas dan verwacht. De gasvoorraden in het continentaal plat zijn 7 miljard kubieke meter hoger ingeschat.

Het Groningse gasveld, dat ruim tweederde van de totale reserve beslaat, werd begin dit jaar geschat 1142 miljard kubieke meter. Tot 2014 verwacht het ministerie van Economische Zaken (EZ) in totaal 464 miljard kubieke meter aardgas te produceren.

Onlangs besloot het kabinet gaswinning in de Waddenzee toe te staan. In de jaren negentig werd hier ongeveer 40 miljard kubieke meter aardgas ontdekt. Op basis van seismische gegevens lijkt er nog eens 30 tot 130 miljard kubieke meter in de bodem van de Waddenzee te zitten.

De aardoliereserves bedroegen op 1 januari 2004 45,4 miljoen kubieke meter, ruim 16,9 miljoen kubieke meter meer dan een jaar eerder. De productie van aardolie bedroeg vorig jaar 2,7 miljoen kubieke meter, dit werd ruimschoots gecompenseerd door een opwaartse bijstelling van de voorraden met 16,9 miljoen kubieke meter.