VOORBURG - De loonkosten zijn in het tweede kwartaal van dit jaar gestegen met 2,7 procent. De CAO-lonen gingen met 1,6 procent omhoog. De rest van de stijging komt vooral doordat werkgevers meer premie betalen voor pensioen en werkloosheid.

In de bouwnijverheid stegen de loonkosten in het tweede kwartaal het meest, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag heeft gepubliceerd. Zij gingen met 3,7 priocent omhoog. In de landbouw, de horeca en de gezondheidszorg was de stijging met 1,9 procent het laagst.

Ook in 2002 en 2003 stegen de loonkosten sterker dan de CAO-lonen.