De accijns op diesel, LPG en op alcohol en frisdrank gaat volgend jaar omhoog. Diesel wordt per liter drie cent duurder, LPG zeven cent.

Dat blijkt uit de zondag door het Centraal Planbureau gepubliceerde Macro Economische Verkenning (MEV).

Onduidelijk is nog hoeveel de accijnsverhoging op alcohol en frisdrank bedraagt, wel is bekend dat deze maatregel een kwart miljard euro moet opleveren.

De vrijstelling voor oldtimers vervalt volgend jaar, wat de staat ook een kwart miljard euro moet opleveren, net als het stopzetten van het verlaagde btw-tarief voor renovatie per 1 maart 2014.

Alle kabinetsmaatregelen worden op Prinsjesdag bekendgemaakt.