Het Europees Parlement (EP) is donderdag akkoord gegaan met centraler toezicht op de banken in de eurozone door de Europese Centrale Bank (ECB).

De ECB gaat als de Europese toezichthouder verantwoording afleggen aan het EP.

EP en ECB waren dat eerder deze week overeengekomen na lange onderhandelingen. Laatste struikelblok was het geschil over transparantie. Het EP eiste op de nieuwe rol van de ECB democratische controle. De bank in Frankfurt benadrukte de noodzaak voor discretie, vooral wanneer het om individuele banken gaat.

ECB-president Mario Draghi ging door de knieën, aldus CDA-Europarlementariër Corien Wortmann-Kool in een reactie. Het EP krijgt een verslag van de belangrijkste discussies.

Meningsverschillen

Draghi heeft verder toegezegd dat hij de voorzitter van het EP en de Europese Commissie zal informeren over meningsverschillen tussen de raad van bestuur van de ECB en dat deel van de ECB dat verantwoordelijk is voor het bankentoezicht, aldus Wortmann.

De eenmaking van het bankentoezicht in de eurozone is de eerste stap naar een bankenunie. De overheveling van het bankentoezicht van nationaal naar Europees niveau geldt als cruciale stap om de crisis te overwinnen en het vertrouwen in het financiële systeem te herstellen.

Het is de bedoeling dat de ECB over ongeveer 1 jaar rechtstreekse controle gaat uitoefenen op de grootste banken met een balans van meer dan 30 miljard euro in de eurozone, waaronder de vier Nederlandse grootbanken. Niet-eurolanden uit de Europese Unie kunnen zich aansluiten.

Barroso

Voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso was na afloop van de stemming 'extreem tevreden'. Barroso wees in zijn jaarlijkse 'troontrede' woensdag op het belang van een snelle invoering van de bankenunie. Volgens hem is de unie de sleutel voor het herstel van de Europese economie.

Barroso hoopt dat ook de tweede pijler van de bankenunie, de mogelijkheid om failliete banken Europees af te wikkelen, er snel komt.

Barroso zei woensdag in zijn State of the Union dat hij die wetgeving voor de Europese verkiezingen in mei door het parlement wil hebben. De derde pijler van de bankenunie, de oprichting van een Europees reddingsfonds voor banken, volgt waarschijnlijk pas later.  

Balansen

Voordat de ECB zijn taak als toezichthouder op zich kan nemen, zullen de balansen van de banken goed moeten worden doorgelicht en waar nodig versterkt. Dat zei president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) in een donderdag gepubliceerd interview met het Duitse dagblad Süddeutsche Zeitung.

Grotere kapitaalbuffers moeten ervoor zorgen dat banken schokbestendiger worden. ''Wij moeten de banken niet gewoon goed kapitaliseren, maar liever zelfs overkapitaliseren'', aldus Knot, die ook in het ECB-bestuur zit.

Vijf vragen over de bankenunie