De bouw van studentenkamers ligt nagenoeg stil. Het plan om in 2016 zestienduizend nieuwe studentenwoningen te hebben gemaakt, komt daarmee mogelijk in het geding.

Daarvoor waarschuwt de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) maandag.

In 2011 werd met de woningcorporaties afgesproken in vijf jaar tijd zestienduizend extra studentenwoningen te bouwen. Daarvan zijn er inmiddels bijna zevenduizend klaar.

Nog drieduizend woning zijn in ontwikkeling en voor 3600 woningen is er een plan. "Maar het kan nog tijden duren voordat die woningen daadwerkelijk zijn gerealiseerd", vreest voorzitter van de LSVb Jorien Janssen.

Projecten

Veel projecten hebben vanaf vorig jaar stilgelegen, aldus Janssen. Dat zou komen doordat er onduidelijkheid bestond over het woningwaarderingsstelsel, waarmee de prijs van een kamer wordt bepaald.

"Omdat onduidelijkheid heerste over dat stelsel, waren investeerders bang om geld te steken in nieuwe studentenwoningen", aldus Janssen.

De studentenbond hoopt nu dat minister van Wonen Stef Blok (VVD) de onduidelijkheid over het waarderingsstelsel op Prinsjesdag zal wegnemen.

Stad Gerealiseerd (tot sept. 2013) In ontwikkeling Gepland Tekort na 2016
Amsterdam 3,202 2,306 60 4,432
Breda 200 - 100 700
Delft 1,504 657 491 948
Den Bosch - - - -
Den Haag 1,238 266 - 1,496
Eindhoven 379 - 300 -
Enschede 222 - - -
Groningen 254 152 351 -
Leiden 554 2,010 181 905
Maastricht 178 810 - -
Nijmegen 231 697 406 -
Rotterdam 372 - - -
Tilburg 264 - - -
Utrecht 691 62 1,203 4,744
Wageningen 700 - 692 883
Zwolle - - 375 65
Totaal 9,989 6,960 4,159 9,687