De Pensioenfederatie wil dat staatssecretaris Jetta Klijnsma afstapt van de twee verschillende pensioensystemen in haar nieuwe pensioenplannen.

Dit laat de koepelorganisatie voor pensioenfondsen vrijdag weten aan NU.nl. Klijnsma had haar plannen aan de sector voorgelegd ter consultatie.

"Klijnsma heeft in haar voorstellen een poging gedaan om het probleem op te lossen. Maar de plannen waren onvoldoende uitgewerkt", aldus Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie. 

In de plannen worden de eisen voor de pensioenfondsen strenger. Ze mogen bijvoorbeeld hun pensioenuitkeringen alleen nog aan de inflatie aanpassen als vast staat dat ze dat ook in de toekomst kunnen blijven betalen.

Nieuw is dat de pensioenfondsen kunnen overstappen op een ander systeem.

Meer risico

Ze mogen dan wat meer risico’s nemen bij hun beleggingen, maar kunnen daardoor ook minder garanties bieden. Kort gezegd komt het er op neer dat fondsen die het oude systeem blijven hanteren minder vaak hoeven te korten, maar als ze moeten korten zal dat wel forser zijn dan bij fondsen die overstappen op het nieuwe systeem.

De Pensioenfederatie stelt voor één systeem te gaan hanteren. Al langer wordt er in Den Haag gesproken over zo’n 'tussenvorm'.

Spagaat

"In het eerste systeem blijft de spagaat tussen aan de ene kant pensioenen willen indexeren en aan de andere kant zekerheid willen bieden voor een pensioen voor alle generaties volledig in stand. En in het tweede systeem verdwijnt die spagaat weliswaar maar kunnen veel fondsen dit systeem helemaal niet invoeren", aldus Riemen. 

Riemen zegt in de eigen plannen niet 'al het onheil' af te kunnen weren in de pensioenwereld. "Maar we kunnen het onheil wel op een evenwichtige manier verspreiden."

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) liet vrijdagavond weten niets in de tussenvorm van de federatie te zien. "Met het voorgestelde compromis gaan we eigenlijk op de oude voet verder'', aldus directeur Peter Borgdorff.

"Je legt een bodem van zekerheid, maar die kost zo veel geld, dat er veel te weinig overblijft om daarbovenop nog voldoende rendement te kunnen maken waarmee je de koopkracht op peil houdt. Het is een schijnoplossing", zo vindt Borgdorff. 

Kortingen

Riemen ziet als verdienste van zijn voorstel echter dat nog beter dan in de plannen van Klijnsma uitgewerkt is dat pensioengerechtigden in de toekomst niet plotseling met kortingen worden geconfronteerd. "Zij heeft de randvoorwaarden geschapen, onze plannen geven meer stabiliteit", zo stelt Riemen. 

Kortingen kunnen volgens Riemen niet kunnen voorkomen, maar kunnen wel worden uitgespreid over meerdere jaren. Dit idee is overigens afkomstig van de plannen van Klijnsma, maar is in de plannen verder uitgewerkt. 

Meer ruimte

Wat wel een duidelijk verschil is ten opzichte van de plannen van Klijnsma is dat de Pensioenfederatie er nu voor pleit pensioenfondsen meer ruimte te geven om een eigen gekozen beleggingsbeleid te voeren. "Ook bij tussentijdse pieken of dalen." Klijnsma wil de regels rondom het beleggingsbeleid juist strenger maken. 

Volgens de koepel staan daarnaast in de eigen plannen goede oplossingen voor problemen bij het invaren van al opgebouwde pensioenrechten bij het overstappen naar een nieuw pensioencontract.

De Pensioenfederatie hoopt dat Klijnsma voor 1 oktober helderheid geeft over de definitieve plannen van het kabinet. Klijnsma heeft zelf gezegd er naar te streven dat er voor de kerst een wetsvoorstel in de Tweede Kamer ligt. 

Toekomst

Riemen geeft tegenover NU.nl toe dat met de nieuwe pensioenplannen van het kabinet de discussie rondom pensioenen dan nog niet over is.

"Deze plannen die straks in de Kamer worden besproken gaan over de techniek die nu nog gehanteerd wordt. Dat is heel belangrijk, maar de discussie over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel moet nog verder worden gevoerd. Dat moet gaan over keuzevrijheden en het houdbaar houden van ons stelsel."

Wel geeft hij aan dat met het voorstel van de Pensioenfederatie voor de nieuwe pensioenregels al rekening is gehouden met een eerlijker generatieverdeling. "De regels voor pensioenfondsen om de uitkering aan te passen aan de inflatie worden strenger. Fondsen mogen dit voortaan alleen nog doen als ze ook heel hard kunnen aantonen dat dit in de toekomst ook nog haalbaar is", zo belooft Riemen. 

Riemen kondigt aan dat de Pensioenfederatie nog dit najaar met een toekomstvisie naar buiten komt. 

Lees de volledige plannen van de Pensioenfederatie (pdf)

Lees de reactie van PFZW op de plannen

Vijf vragen over nieuwe pensioenregels