Er lijkt vooralsnog weinig werk te zijn voor Roemenen en Bulgaren in Nederland als op 1 januari de grenzen voor ze opengaan.

Dat meldt de NOS vrijdag na een rondgang langs meerdere grote uitzendbureaus in Nederland. Uit de rondgang blijkt volgens de NOS dat er weinig behoefte is om met arbeidsmigranten uit deze landen te werken. Ook is het imago van Roemenen en Bulgaren niet zo goed.

Voor de ondervraagde uitzendbureaus werken ongeveer achttienduizend Midden- en Oost-Europeanen. De meeste werken al jaren met onder meer Polen, Slowaken, Tsjechen en Hongaren en dat zou goed bevallen.

In deze landen zou daarbij genoeg personeel te vinden zijn. De uitzendbureaus zouden verder denken dat de cultuur van Roemenen en Bulgaren minder goed aansluit op de Nederlandse.

Bonnefooi

Een paar uitzendbureaus zouden wel bezig zijn Roemenen en Bulgaren te werven. De directeuren van die bureaus verwachten dat volgend jaar zo'n dertigduizend arbeiders uit Roemenië en Bulgarije komen, waarvan de helft op de bonnefooi.

FNV Bondgenoten zou juist niet verwachten dat veel Roemenen en Bulgaren naar Nederland komen.