Het aantal bijstandontvangers is in de eerste helft van dit jaar met ruim 21.000 toegenomen. 

Deze toename is groter dan die in geheel 2012, toen het aantal personen met een bijstandsuitkering steeg met bijna 12.000.

In juni ontvingen in totaal 400.000 mensen een bijstandsuitkering. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Uit de cijfers van het statistisch bureau blijkt ook dat sinds het vierde kwartaal van 2012 het aantal jongeren tot 27 jaar met een bijstandsuitkering weer toeneemt, tot 39.000 eind juni. Vorig jaar daalde het aantal jongere bijstandontvangers nog licht, maar inmiddels zijn het er evenveel als eind juni 2011.

De stijging van het aantal bijstandsontvangers past in het beeld van de verslechterende arbeidsmarkt, stelt het CBS. Zo daalt het aantal banen en neemt ook het aantal werkloosheidsuitkeringen toe.