Kabinet, bonden, werkgevers en milieuorganisaties zijn het eens over de definitieve tekst van het energieakkoord. Deze wordt nu aan de achterban ter goedkeuring aangeboden. 

In juli werden de partijen het al op hoofdlijnen eens. 

De Sociaal-Ecomomische Raad (SER) heeft dat woensdag officieel bekendgemaakt  nadat het nieuws dinsdag al was uitgelekt. De SER heeft een samenvatting (pdf) op de site gepubliceerd.

De tekst is nu definitief, volgende week wordt bekend of alle veertig betrokken partijen akkoord gaan.

Kolencentrales

In het energieakkoord staan maatregelen als het vervroegd sluiten van vijf kolencentrales, het meer inzetten op duurzame energie en extra geld voor woningisolatie.

Het akkoord moet  ook minstens15.000 extra voltijdsbanen opleveren, blijkt uit de onderhandeling. Jaarlijks moet er gemiddeld 1,5 procent bespaard worden op energieverbruik. 

De doelstelling uit het regeerakkoord om 16 procent van de energie duurzaam te produceren in 2020 wordt opgeschoven naar 2023. In 2020 wil Nederland aan de Europese norm van 14 procent duurzame energie voldoen.

Op dit moment is 4 procent van de opgewekte energie duurzaam. Uiteindelijk streeft Nederland naar volledige duurzame energievoorziening in 2050, zoals dat ook is afgesproken in internationaal verband. In 2016 worden de afspraken geëvalueerd. Een speciale commissie moet erop toezien dat er druk op de ketel blijft.

GroenLinks

GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik noemt het energieakkoord ''niet meer dan een eerste stap''. ''Willen we de klimaatverandering tegengaan en ons milieu beschermen, dan zullen we nog veel ambitieuzer moeten zijn", zegt de GroenLinks-voorman.

De partij vindt dat milieuvervuilende bedrijven in het akkoord niets in de weg wordt gelegd. ''Ook wordt schaliegas met geen woord genoemd in het akkoord'', aldus GroenLinks.

PvdA

Regeringspartij PvdA is blij met het energieakkoord. Dat meldde PvdA-Tweede Kamerlid en energiewoordvoerder Jan Vos dinsdag.

Hij laat weten ''zeer tevreden'' te zijn met de hoofdpunten van het akkoord. ''De onderhandelaars verdienen een compliment voor de door hen bereikte resultaten. De sluiting van de kolencentrales en de ongekende miljardeninvesteringen in groene energie zullen veel werkgelegenheid en een gezonde groene toekomst opleveren'', aldus Vos.

VVD

VVD-Kamerlid René Leegte spreekt van ''een realistisch akkoord dat recht doet aan de economisch moeilijke tijd. Er is verstandig gekozen voor verlaging van de - in mijn ogen nog steeds ambitieuze - energiedoelstelling, wat resulteert in een lastenverlichting van 2,25 miljard euro en géén extra windmolens op land."

Vakbond FNV wil het akkoord positief voorleggen aan zijn achterban, aldus een woordvoerder. "Het is nog wachten op de laatste doorrekeningen, maar het ziet er erg goed uit. We kijken vooral naar wat het betekent voor de werkgelegenheid."

Ondernemersorganisatie VNO-NCW is ook blij met het energieakkoord. "Het is een positieve stap naar een goed eindresultaat. Maar inhoudelijk kunnen we pas 4 september reageren als het akkoord is ondertekend door alle partijen."

De milieuorganisaties Greenpeace en Natuur en Milieu toonden zich dinsdag tevreden over de afspraken, waarover op hoofdlijnen in juli al overeenstemming werd bereikt. Greenpeace noemde het wel jammer dat niet alle kolencentrales dichtgaan, alleen de oude.

Vijf vragen over het energieakkoord