De vergrijzing vormt een serieuze bedreiging voor de welvaart in Nederland. 

In Europa wordt Nederland samen met Luxemburg en Slovenië het hardst geraakt, concludeert het Haagse Centrum voor Strategische Studies.

De overheidsuitgaven kunnen met meer dan acht procent van het bruto nationaal product (bnp) toenemen.

Vergrijzing zet de overheidsuitgaven onder druk, vooral door stijgende pensioenskosten en zorguitgaven. Geschat wordt dat in Europa, bij gelijkblijvend beleid, overheidsuitgaven gemiddeld met ruim vier procent van het bnp toenemen.

Ook loopt de staatsschuld op en kunnen mogelijk spanningen ontstaan tussen generaties, zo wordt geconcludeerd.

Volgens recente prognoses wordt Nederland met Luxemburg en Slovenië het hardst geraakt, met een stijging van meer dan acht procent van het bnp. In Zweden, Frankrijk, Groot-Brittannië en de meeste Oost-Europese landen zijn de effecten van vergrijzing naar verwachting minder ernstig.

Gebruiksvriendelijke ict

Het rapport adviseert verder de positieve kanten van vergrijzing te zien. Zo ontstaat bijvoorbeeld een groeimarkt voor gebruiksvriendelijke ict. Ook adviseert het Haagse centrum meer onderzoek te doen naar deze positieve effecten.