ABN Amro heeft in het eerste half jaar een nettowinst behaald van 817 miljoen euro.

Dat is 3 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit maakte de bank vrijdag bekend bij de presentatie van de halfjaarcijfers.

Exclusief bijzondere posten daalde de nettowinst met 36 procent tot 510 miljoen euro in vergelijking met vorig jaar. Het resultaat werd beïnvloed door hogere kredietvoorzieningen en pensioenlasten.

In het eerste kwartaal profiteerde de bank wel van een forse vrijval op de kredietvoorzieningen van Griekse leningen.

ABN Amro had ook een meevaller van 221 miljoen euro na belasting in de affaire rond de Madoff-fraude. De bank verstrekte in het verleden leningen aan verschillende fondsen die door de fraude werden getroffen.

Na de onthulling van de fraude in 2008 werd 1 miljard euro op deze risico's afgeboekt. Naast terugvorderingen in de afgelopen jaren, verkocht ABN Amro onderpand op een deel van de vorderingen in juni, wat 0,3 miljard euro opbracht.

''We zijn voornamelijk blootgesteld aan de Nederlandse economie en daarmee aan de huidige economische neergang, wat leidde tot een sterke stijging van de kredietvoorzieningen'', zegt topman Gerrit Zalm in een toelichting.

Spaartegoeden

Wel zag de bank de spaartegoeden van consumenten flink toenemen. ''Consumenten hebben lagere besteedbare inkomens, maar zijn niettemin meer gaan sparen, zoals blijkt uit de gestage toename van de klantendeposito’s.''

Somberder is de bank over het Nederlands bedrijfsleven. Een groeiend aantal bedrijven, dat er de afgelopen jaren nog in slaagde de daling van de inkomsten te doorstaan, is nu aan het eind van hun reserves. ''We zien een hogere instroom van financiële herstructureringen en een hoger aantal afschrijvingen.''

Hypotheken

De hypotheekvoorzieningen stegen in het eerste halfjaar tot 23 basispunten ten opzichte van 11 basispunten een jaar geleden. Zalm zei te verwachten dat de kredietvoorzieningen voor 2013 boven het niveau van vorig jaar zullen uitstijgen, nu de economische omstandigheden in Nederland voor de rest van het jaar lastig blijven.