Het zwakke consumentenvertrouwen in Nederland ondermijnt de economische groei en werpt een schaduw over de vooruitzichten. 

Dat stelt kredietbeoordelaar Moody's in een rapport dat zaterdagavond verscheen.

Moody's verwijst naar de ramingen die het Centraal Planbureau (CPB) afgelopen woensdag naar buiten bracht en stelt dat het consumentenvertrouwen onder druk staat door een aantal specifieke ontwikkelingen in Nederland.

Het gaat met name om een flinke daling van de huizenprijzen, gekorte pensioenen en onzekerheid over het overheidsbeleid ten aanzien van met name de hypotheekrenteaftrek.

Negatieve effecten

Al deze zaken hebben volgens Moody's de negatieve effecten van de mondiale financiële crisis versterkt. In de eurozone was het consumentenvertrouwen sinds begin 2008 alleen in Griekenland en Cyprus lager dan in Nederland.

Volgens de kredietbeoordelaar is de gemiddelde huizenprijs momenteel 19,3 procent lager dan tijdens de piek die in het derde kwartaal van 2008 werd bereikt.

Daarnaast hebben 66 van de 415 pensioenfondsen besloten om te korten. Op die manier houden de fondsen geld op zak dat ze kunnen gebruiken om aan de wettelijke dekkingsgraad te voldoen.

Pensioenrechten

''Dit raakt 2 miljoen actieve deelnemers, 1,1 miljoen gepensioneerden en 2,5 miljoen deelnemers die van baan veranderd zijn maar nog niet hun pensioenrechten hebben overgeheveld naar het fonds van hun nieuwe werkgever'', aldus Moody's. Dat komt neer op meer dan een kwart van de Nederlandse bevolking ouder dan 20 jaar.

De Nederlandse economie slonk in het tweede kwartaal met 1,8 procent op jaarbasis en de consumentenbestedingen daalden met 2,4 procent. Het CPB verwacht dat de bestedingen dit jaar met 2,25 procent dalen en met 0,75 procent in 2014. De overheid geeft dit jaar naar verwachting 1,25 procent minder uit.

Het CPB voorspelt een economische krimp van 1,25 procent dit jaar, gevolgd door een groei van 0,75 procent volgend jaar. Moody's houdt het op een terugval van 1,3 procent dit jaar en een plus van 0,6 procent in 2014.