Het subsidiebudget voor zonnepanelen voor particulieren is op. In 13 maanden tijd hebben meer dan 90.000 huishoudens een aanvraag voor de aanschaf van zonnepanelen ingediend.

Dit maakte Agentschap NL donderdag bekend. In 2012 en 2013 kon Agentschap NL in totaal ruim 50 miljoen euro subsidie verlenen aan particulieren. Met de laatste binnengekomen aanvragen is die pot nu leeg.

De subsidieaanvragers kregen bij de aanschaf van zonnepanelen een tegemoetkoming van maximaal 650 euro. Daarmee is een installatie te kopen met een vermogen die voor een gemiddeld huishouden genoeg energie opwekt.

De regeling zonnepanelen voor particulieren ging op 2 juli 2012 van start. Deze kwam voort uit het Lente-akkoord over de rijksbegroting voor 2013.

De subsidieregeling om duurzame energie op te wekken, krijgt geen vervolg. ''Het ging om een eenmalig bedrag'', aldus een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken. Maar hij wijst erop dat andere subsidiepotjes, onder andere bij provincies en gemeenten, nog wel bestaan.

Energie-akkoord

In het energie-akkoord, waar begin juli op hoofdlijnen overeenstemming werd bereikt, is wel gesproken over nieuwe manieren van subsidie op zonnepanelen. 

Voor burgers en bedrijven moet het fiscaal aantrekkelijker worden om zelf duurzame energie op te wekken. In de toekomst wordt gestimuleerd om duurzame energie lokaal op te wekken.

Buurtbewoners die dan gezamenlijk op 'vreemde daken' zoals van een school of sporthal, zonne-energie opwekken, kunnen dan gebruik maken van belastingvoordeel.