RIJSWIJK - De voorstellen van VNO-NCW om Nederland concurrerender te maken "zijn uit de tijd en op onderdelen asociaal", zei CNV-bestuurder R. van Splunder dinsdag. De grootste werkgeversorganisatie presenteerde maandag in haar nota 'Nederland moet actiever' vijftig aanbevelingen om de deelname aan arbeid de komende zes jaar te bevorderen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om aanpassingen in de WW en het minimumloon.

De christelijke vakbond CNV is vooral boos omdat VNO-NCW diverse aanpassingen verwacht van werknemers en overheid, maar zelf niets zou willen doen. "Dit is egoïstisch", zegt Van Splunder.

Volgens VNO-NCW is het dringend noodzakelijk dat de concurrentiepositie van Nederland verbetert. Nederland is weggezakt van een wereldwijde topnotering naar de staartgroep van Europa, aldus de voorzitter van VNO-NCW, J. Schraven. De loonkosten zijn te hoog, Nederlanders werken niet lang genoeg, de productiviteit blijft achter en door de vergrijzing en ontgroening groeit het aantal mensen dat op de arbeidsmarkt komt niet of nauwelijks meer.

Werknemers moeten weer veertig uur per week gaan werken, stelt VNO-NCW. De werkgeversorganisatie pleit verder voor een verlaging van het minimumloon, vermindering van de belastingen en een lagere ontslagvergoeding.

Werknemers ouder dan 65 jaar moeten kunnen doorwerken als ze dat willen. Dit is interessant voor werknemers, omdat ze minder premies afdragen en AOW ontvangen.