UTRECHT - Mensen die niet in de cel hoeven maar wel een tbs-behandeling moeten volgen, behouden hun recht op een WAO-uitkering. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep maandag bepaald. De hoogste rechter voor de sociale zekerheid draait hiermee een wet uit 2000 gedeeltelijk terug.

Niet alle personen die door de rechter ter beschikking worden gesteld (tbs) voor een psychiatrische behandeling, krijgen ook een gevangenisstraf opgelegd. Tbs'ers zonder detentie vormen volgens de Centrale Raad van Beroep een uitzondering op de Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden, die sinds 1 mei 2000 van kracht is.

Deze wet bepaalt echter dat zowel gevangenen als tbs'ers na een maand in de cel of de tbs-kliniek, hun recht op de Ziektewet, de Toeslagenwet, de Algemene nabestaandenwet en de arbeidsongeschiktheidswetten WAO, Waz, Wajong verliezen. Zij hebben ook geen recht op de WW en de bijstand.

De Centrale Raad van Beroep heeft ook bepaald dat uitkeringsinstantie UWV zeven gedetineerden te snel hun WAO-uitkering afnam nadat de Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden in werking trad. Zij verloren hun uitkering één maand na de inwerkingtreding. Volgens de rechter mocht dat voor bestaande gevallen pas na zes maanden.

Een woordvoerder van het UWV stelt dat de organisatie zich in beide gevallen gewoon aan de letter van de wet houdt. Het ministerie van Sociale Zaken laat weten dat het departement de uitspraak van de raad bestudeert.