Het gebruik van aardwarmte in de glastuinbouw kan het nationale gasverbruik met 2 procent terugdringen. Daarvoor zijn naar schatting investeringen van in totaal 1,6 miljard nodig.

Dat stelt de Rabobank in een dinsdag gepubliceerd rapport.

Door meer aardwarmte te gebruiken in de kasteelt kan Nederland een belangrijke stap zetten in de richting van de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020. Daarnaast is aardwarmte voor de kastelers een stabielere en financieel aantrekkelijke energievoorziening.

''De marges in deze sector staan flink onder druk en dat komt vooral doordat de glastuinbouw veel energie nodig heeft en door de gestegen aardgasprijzen'', zegt Clara van der Elst, sectorspecialist duurzame energie bij de Rabobank.

Warmte

Het gebruik van geothermische energie kan de energiekosten voor een teler met de helft omlaag brengen. Vooral voor glastuinbouwers die planten telen die relatief veel warmte nodig hebben om te kunnen groeien, zoals tomaten en komkommers, is het gebruik van aardwarmte een goede optie.

''Geothermische energie is juist voor de glastuinbouw heel geschikt omdat een kas heel veel warmte nodig heeft op één plek", legt Van der Elst uit. Op dit moment komt 10 procent van het Nederlandse gasverbruik voor rekening van de kastelers.