AMSTERDAM - De vakbeweging ziet de verlaging van de WW-premies door het kabinet als een eerste stap in de goede richting. De vakcentrales FNV, CNV en Unie MHP benadrukken echter dat veel meer nodig is, willen zij overgaan tot loonmatiging.

"Alleen deze lastenverlichting om loonmatiging te stimuleren, is duidelijk te kort door de bocht geredeneerd", aldus een woordvoerster van het CNV dinsdag. Een zegsman van Unie MHP stelde: "Wij hebben nog zoveel akkefietjes met dit kabinet. Neem het afschaffen van de spaarloonregeling. Dat kost werknemers meer koopkracht, dan met deze lastenverlichting kan worden goedgemaakt."

De vakbeweging pleit voor een pakket aan maatregelen om de slechtere economische omstandigheden het hoofd te bieden. "Loonmatiging en verlaging van de WW-premies is onvoldoende. Wij zijn zeker nog niet van plan ons op deze basis vast te laten leggen op loonmatiging", verklaarde een woordvoerder van de FNV.

Hoopvol geluid

De zegsman spreekt wel van "een hoopvol geluid, voor het eerst sinds het aantreden van dit kabinet". De FNV concludeert dat het regeerakkoord niet zo dichtgetimmerd zit als eerder leek. "Deze lastenverlichting zien wij als een eerste gebaar, dat een mooie aanleiding kan zijn voor een goed gesprek."

De drie vakcentrales noemen het van groot belang dat het kabinet over de brug komt met de herziening van de WAO. "Het WAO-akkoord dat we met de werkgevers in de Sociaal-Economische Raad hebben gesloten, moet eindelijk eens serieus worden genomen", zei de CNV-woordvoerster.

De vakbeweging wil met de betrokken bewindslieden praten over een breed sociaal-akkoord voor arbeidsmarktbeleid. Zo moet volgens het CNV veel meer worden geïnvesteerd in onderwijs en bijscholing van werknemers. Unie MHP wijst erop dat niet verder moet worden beknibbeld op de pensioenen.

Kritiek FNV

De FNV hekelt vooral bezuinigingen op Melkertbanen en loonkostensubsidies, die werkgevers moeten stimuleren sneller mensen in dienst te nemen. Dit beleid is volgens de vakcentrale nauwelijks te verkopen in tijden van oplopende werkloosheid.

"Het is mooi dat de WW-lasten omlaag gaan, want werknemers en werkgevers hebben jarenlang te hoge premies betaald. Maar als je tegelijk kijkt naar de bezuinigingen van dit kabinet, krijg je het gevoel dat met de ene hand wordt gegeven en de andere hand genomen", aldus de zegsman van de FNV.

De gemiddelde loonstijging ligt momenteel volgens de vakcentrale op 3,25 procent, terwijl de inflatie 3,5 procent bedraagt. "Wij hebben al duidelijk de remweg ingezet. Of moeten wij dan nog meer onder de inflatie gaan zitten, wat ten koste gaat van de koopkracht van mensen?" stelde de FNV-zegsman.