AMSTERDAM - "Het heeft even geduurd, maar het voorstel ligt er nu en Schiphol kan straks beter inspelen op de internationale ontwikkelingen." Dat is de eerste reactie van staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen over het besluit tot privatisering van de luchthaven. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met dit voorstel.

Meerdere luchtvaartmaatschappijen zijn internationaal verwikkeld in processen van privatisering en concurrentie. Luchthavens in steden als Frankfurt, Londen, Kopenhagen en Zürich zijn al beursgenoteerd. Het voordeel dat deze verkeershavens hierbij hebben is de extra ruimte met meer beschikbaar geld buitenlandse investeringen te doen.

Publieke belangen

Het besluit Schiphol te privatiseren is niet vergelijkbaar met een normaal bedrijf. Dit komt omdat bij Schiphol meerdere publieke belangen zijn gemoeid. Het wetsvoorstel van de staatssecretaris is dan ook meer een wetsvoorstel voor nieuwe regels die deze publieke belangen waarborgen. Daarbij moet dan worden gedacht aan belangen zoals milieu, veiligheid, het misbruik maken van de monopoliepositie en de infrastructuur.

Om deze belangen te waarborgen krijgt minister Karla Peijs van Verkeer de mogelijkheid de exploitant zijn exploitatierecht te ontnemen als één of meerdere van deze belangen in het geding komen. Deze extra regels zullen naar de Kamer worden gestuurd en minister Gerrit Zalm (VVD) van Financiën zal dan ter zijner tijd met een financieel analist bepalen wanneer het juiste moment zal zijn tot verkoop over te gaan. Zalm is blij met het besluit. Het is volgens hem niet nodig dat er overheidsgeld zit in een luchthaven.

Extra check

Omdat enkele partijen twijfels hadden bij een snel besluit tot privatisering, is besloten ook een extra check uit te voeren door de Raad van Verkeer en Waterstaat met ondersteuning van twee economen. Schiphol zelf is tevreden met de gang van zaken, maar onder de luchtvaartmaatschappijen zijn nog enkele twijfels over het feit of de aan te passen regels niet nog strenger kunnen om een vijandige overname te voorkomen.