Enkele arbodiensten hebben in strijd met de wet medische gegevens van zieke werknemers aan de werkgever doorgespeeld. Die informatie was niet noodzakelijk voor de reïntegratie of begeleiding van de zieke werknemer. 

Dat bericht het College bescherming persoonsgegevens (CBP) donderdag.

Het college deed onderzoek naar twee arbodienstverleners: een gecertificeerde arbodienst en een verzuimbedrijf. Het verstrekken van dergelijke informatie (''gevoelige medische gegevens'', zegt het CBP) is in strijd met de wet.

De gedeelde informatie ging bijvoorbeeld over de aard en de oorzaak van een ziekte, medicijngebruik en behandelingen.

Het onderzochte verzuimbedrijf heeft maatregelen getroffen en geeft de gegevens niet meer door. Het andere onderzochte bedrijf, de arbodienst, blijft onder controle van het CBP.

Kamervragen

PvdA en GroenLinks hebben inmiddels donderdag vragen gesteld aan minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de kwestie.

GroenLinks pleit ervoor om arbodiensten voortaan te betalen uit een fonds dat door alle werkgevers gevuld moet worden. Arbodiensten zouden zo onafhankelijker kunnen werken.