AMSTERDAM - Luchthaven Schiphol wordt geprivatiseerd. Dat is vrijdag in de ministerraad besloten. Minister Gerrit Zalm (VVD) van Financiën is blij met het besluit. Het is volgens hem niet nodig dat er overheidsgeld zit in een luchthaven.

Ondanks dat enkele partijen twijfels hadden bij een snel besluit tot privatisering, heeft de minister naar eigen zeggen 'niet met de vuist op tafel hoeven slaan'. Wel is besloten eerst een extra check uit te voeren door de Raad van Transport met medewerking van enkele economen en andere financiële adviseurs.

Twijfels

De VVD liet al eerder weten dat verzelfstandiging van Schiphol op de niet al te lange termijn mogelijk moest zijn, maar het CDA en D66 hadden twijfels. Zij waren bang dat de publieke belangen zoals het milieu in het geding zouden komen en dat verliezen op de internationale markt zouden worden verhaald op Nederlandse reizigers.

Volgens Zalm hoeft men niet bang te zijn voor een uitverkoop. Hij liet weten dat het gezamenlijke overheidsaandeel van het Rijk, Amsterdam en Rotterdam nooit minder zal worden dan 51 procent. Wanneer de luchthaven wordt geprivatiseerd, is nog niet duidelijk. Eerst zal het financiële advies van de Raad worden afgewacht, maar deze kabinetsperiode is wel zeer waarschijnlijk, aldus de minister.