Banken die investeren in veetransporteurs en vleesbedrijven letten "schokkend" weinig op het welzijn van dieren.

Dat stellen onderzoekers van de Eerlijke Bankwijzer, een initiatief van Oxfam Novib, FNV, Amnesty International, Milieudefensie, Dierenbescherming en IKV Pax Christi.

De vijf banken (ING, ABN Amro, Rabobank, SNS Reaal en Aegon) krijgen voor hun beleid allemaal een rapportcijfer 1, op een schaal van 1 tot 10. Het onderzoek richt zich op langeafstandstransporten over de weg (meer dan 500 kilometer) en op transporten over zee vanuit Australië.

Het wordt hoog tijd dat banken "hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen", zegt Gemma Willemsen, plaatsvervangend directeur Dierenbescherming namens de Eerlijke Bankwijzer tegen NU.nl. "Het is niet meer van deze tijd om de transportsector op hun blauwe ogen te geloven."

Regels

De drie banken die veetransporteurs financieren - ING, ABN Amro en Rabobank - leven de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving over veetransport na, erkent de Eerlijke Bankwijzer.

Maar dit zou niet voldoende zijn om het welzijn van dieren tijdens transport te garanderen, onder meer omdat handhaving wordt bemoeilijkt door het internationale karakter van de transporten. Bovendien worden de regels regelmatig overtreden, stellen de onderzoekers. 

Beleggen

Ook de banken die voor hun klanten beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij veetransporteurs (Aegon, ING en SNS Reaal) scoren slecht op de maatstaf van de Eerlijke Bankwijzer. "Vooral de screening van de bedrijven schiet tekort, want het brengt de problemen tijdens transport niet aan het licht", aldus het onderzoek.

In totaal financieren de banken tenminste drie Nederlandse vleesverwerkers, elf Nederlandse veetransporteurs en dertien internationale beursgenoteerde bedrijven die aan vleesverwerking en veetransport doen. Over die investeringen zouden banken "veel transparanter" moeten zijn, schrijft de Eerlijke Bankwijzer.

Transporten

Jaarlijks worden miljoenen landbouwdieren van en naar Nederland vervoerd. In Europa gaat het om ruim 1000 veetransporten per dag.

Dat gebeurt mede doordat het vaak rendabel is om dieren tijdens verschillende stappen in de productieketen op verschillende plaatsen te houden, bijvoorbeeld om te besparen op de kosten voor veevoer.

De Eerlijke Bankwijzer noemt de transporten "een stressvolle aangelegenheid voor landbouwdieren", onder meer door slechte ventilatie, ruimtegebrek, gebrek aan voer en water en het "incorrect" behandelen van dieren bij het in- en uitladen.

Banken zouden volgens de Eerlijke Bankwijzer de transporteurs vaker moeten controleren en aanspreken op dierenwelzijn. Bijvoorbeeld door te vragen of er plannen zijn voor diervriendelijke veewagens en in hoeverre chauffeurs zich aan de rij- en rusttijden houden.

Ook zou elke bank zijn eigen beleid moeten ontwikkelen op het gebied van dierenwelzijn. "Door naar dergelijk beleid te vragen en afspraken te maken, kan een bank betrokken bedrijven stimuleren het transport van dieren te verbeteren, te vervangen of substantieel te verminderen", suggereert het rapport. 

Niet als klant

In een reactie stelt ABN Amro dat de bank er voor zorgt dat er geen klanten in de boeken staan "die het niet nauw nemen met de regelgeving op het gebied van dierenwelzijn in relatie tot veetransport. Dergelijke bedrijven willen wij niet als klant", zegt een woordvoerder.

De bank vindt dat de bestaande wetten, en het toezicht hierop, de veetransportsector al sterk reguleren. "Daarnaast is het voor een bank nauwelijks mogelijk om, bovenop bestaande wetgeving, richting een internationale en complexe sector als deze, extra afspraken te maken."

Ook ING beroept zich in een reactie op "uitgebreide wet- en regelgeving". Een bank moet er volgens ING van uit kunnen gaan dat die regels en het toezicht afdoende zijn om dierenwelzijn "volgens maatschappelijk aanvaarde normen" te waarborgen. 

Vorderingen

Rabobank stimuleert naar eigen zeggen veetransport waarbij dieren niet onnodig over grote afstanden, of gedurende onnodig lange perioden worden vervoerd. Er zijn nog verbetering mogelijk, maar de bank vindt dat in het onderzoek onderbelicht blijft dat er de laatste 10 jaar "flinke vorderingen" zijn gemaakt.

SNS Reaal vindt dat de lage score geen recht doet "aan de inspanningen en zorgvuldigheid" van de bank. Een woordvoerder wijst erop dat de score wat SNS Reaal is gebaseerd op een "zeer bescheiden" investering, van ongeveer 200.000 euro, in een Chinees vleesverwerkingsbedrijf.

Aegon heeft niet de indruk dat de veebedrijven waar het concern in investeert in dierenmishandeling zitten, zo laat een woordvoerster weten. "Als we die signalen krijgen, dan gaan we het gesprek aan. We werken niet mee aan dierenmishandeling."