AMSTERDAM - In het eerste kwartaal zijn er duidelijk meer bedrijven failliet verklaard dan in dezelfde periode van 2001. Het aantal ondernemers dat het hoofd niet meer boven water kon houden, steeg van 1396 naar 1613. Dat komt neer op een stijging van meer dan 15 procent.

De stijging zal zich in de loop van dit jaar voortzetten, zo vreest het financieel onderzoeksbureau Graydon. Het bureau houdt rekening met een totaal van 7000 faillissementen over heel 2002. Dat zou het grootste aantal in negentien jaar betekenen.

"Snelle verslechtering van de kwaliteit van het ondernemerschap", is volgens het bureau de voornaamste oorzaak ervan dat steeds meer bedrijven het loodje leggen. Dat vloeit voort uit het versoepelen van de vestigingswet. Daardoor kunnen ondernemers makkelijker een zaak beginnen.

In 2000 zijn 70.000 bedrijven opgericht. In 2001 kwamen er .000 nieuwe bij, aldus de donderdag gepubliceerde cijfers van Graydon. Volgens de onderzoekers is bijna eenvijfde van de starters onvoldoende deskundig en beschikken ze over te weinig ervaring. Door de versoepelde wet konden de afgelopen twee jaar 35.000 matig onderlegde ondernemers een zaak openen, zo concludeert het bureau.

Vooral kleinere bedrijven zullen in de loop van het jaar niet langer in staat zijn aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Het onderzoeksbureau verwacht dat van het totaal aantal failllissementen, 87 procent bedrijven met minder dan tien medewerkers betreft.

De schadepost voor het lopende jaar schat Graydon op ruim 3 miljard euro. Door de faillissementen zullen naar schatting 50.000 banen verdwijnen.