AMSTERDAM - De WAO-premies voor werkgevers en werknemers kunnen volgend jaar iets omlaag, terwijl de lasten voor de WW iets opgeschroefd moeten worden. Dat heeft het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) donderdag de minister van Sociale Zaken in de zogeheten Juninota geadviseerd.

Het UWV rekent op hogere kosten bij de uitvoering van de WW. Door de slechte economische situatie zullen volgens het instituut dit jaar de aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen met een kwart toenemen. Eind 2003 werden nog 280.000 WW-uitkeringen verstrekt.

"Hoewel in iets mindere mate" zet volgens het UWV de toename van de werkloosheidsuitkeringen zich volgend jaar door. Het vermogen van het Algemeen Werkloosheidsfonds is wel zo groot dat het UWV "slechts" een kleine premieverhoging adviseert.

De instroom in de WAO blijft dalen door nieuwe wetgeving. Zo zullen er in 2005 eenmalig zeer weinig nieuwe arbeidsongeschikten bijkomen wegens de verlenging van de loondoorbetaling van werknemers bij ziekte van één naar twee jaar. Het UWV verwacht dat eind 2005 710.500 mensen in de WAO zitten, tegen 786.000 eind vorig jaar.

Hierdoor nemen de kosten rondom de WAO af, terwijl dit jaar de reserves in het Arbeidsongeschiktheidsfonds verder toenemen. Daarom adviseert het UWV de premies voor de WAO in 2005 te verlagen.

Het totale vermogen van de fondsen die de uitkeringsinstantie beheert, neemt volgens het UWV in 2004 af met circa 1 miljard euro. Eind dit jaar zal een reserve van bijna 10,5 miljard euro resteren.