Woningcorporaties stellen energiebesparende investeringen massaal uit of zelfs af, waardoor de helft zich niet aan afspraken dreigt te houden.

Dat concludeert de Woonbond uit een inventarisatie. Voor huurders betekent dit dat ze geen energiezuinige woning en hogere woonlasten krijgen, waarschuwt de Woonbond vrijdag.

Met de woningcorporaties was afgesproken dat de huurwoningen in 2020 gemiddeld energielabel B hebben. Dat ze niet meer investeren, komt volgens de Woonbond door de verhuurdersheffing die het kabinet jaarlijks 1,7 miljard euro moet opleveren.

Doelstelling

Slechts 14 van de 52 ondervraagde corporaties verwachten de doelstelling te halen. Veertig procent verwacht dat het niet lukt om gemiddeld op energielabel B uit te komen. Omgerekend in woningaantallen zou het zelfs om een meerderheid van 54 procent gaan.

Ook onzekerheid over de toekomst noemden de corporaties een reden om terughoudend te zijn met investeringen. Sommige corporaties willen eerst reorganiseren en bezuinigen voordat ze naar nieuwe investeringen gaan kijken.

Onder meer Woningstichting Den Helder, de Friese corporatie Elkien, de Brabantse corporatie Wonen Breburg en Ymere verwachten de doelstelling niet te halen.

Projecten laten vallen

"Daar waar toezeggingen gedaan zijn, voeren we de projecten uit, maar we hebben sterk geprioriteerd en hebben projecten laten vallen en doen minder projecten", liet woningcorporatie Ymere uit Noord-Holland liet aan de Woonbond weten.

De Woonbond vindt dat de verhuurdersheffing moet worden vervangen door een investeringsplicht in onder meer energiebesparing.

Minister Stef Blok van Wonen rekent er echter op dat woningcorporaties hun investeringen in woningverbetering en dus ook op energiebesparing gewoon op peil blijven houden. De bewindsman ziet geen reden tot "gesomber".