Bedrijven die onder de CAO voor het hoveniers- en groenvoorzieners-bedrijf vallen en die een leerling van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) aannemen, krijgen komend schooljaar hogere subsidies.

Dat maken de sociale partners in deze branche, Branchevereniging VHG, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen, woensdag bekend.

Met de subsidieverhoging willen de sociale partners 'het onder de huidige economische omstandigheden mogelijk maken, dat de branche actief blijft investeren in de opleiding van jonge medewerkers.'

De subsidie is bedoeld ter compensatie van het loon dat de werkgever doorbetaalt tijdens de schooldag van de medewerker. Een BBL-leerling zit één of twee dagen op school en werkt drie tot vier dagen bij een erkend leerbedrijf of organisatie.

De subsidies worden verhoogd van 1200 euro naar 3000 euro voor een eerstejaarsleerling, van 800 euro naar 2000 euro voor een tweedejaarsleerling en voor een derdejaarsleerling krijgen bedrijven nu 1000 euro in plaats van 400 euro.

Jeugdwerkloosheid

"De groene sector is altijd al een aantrekkelijke sector geweest, en we willen hem nog aantrekkelijker maken", zegt beleidsadviseur cao bij VHG Nagib Benamar. Ook de jeugdwerkloosheid speelt mee. "Maar werken in 'groen' moet wel in je zitten."

Nederland kent op dit moment ongeveer 150.000 werkloze jongeren tot 25 jaar, ongeveer 10,5 procent van de doelgroep. Daarmee heeft Nederland het twee na laagste percentage jeugdwerkloosheid van Europa, op Oostenrijk (7,9 procent) en Duitsland (7,7 procent) na.