Het budget voor de komende 7 jaar voor de Europese Unie staat zo goed als vast. Het Europees Parlement (EP) stemde woensdag in met het vorige week bereikte akkoord over de EU-meerjarenbegroting.

Het zogenoemde Meerjarig Financieel Kader (MFK) bedraagt in totaal 960 miljard euro. Dat is minder dan voor de lopende periode 2007-2013. Het is de eerste keer dat de EU-begroting omlaag gaat.

Formeel is de stemming van woensdag in het EP een stellingname. Over de definitieve teksten over de begroting van de EU, die nu nog uitgewerkt moeten worden, zal naar verwachting in september worden gestemd.

Maar als alle partijen zich aan de afspraken houden en de uitwerking ervan goed verloopt, dan is er geen reden om aan te nemen dat het standpunt van het EP verandert.

Naar voren

De Europese Commissie, het EP en de lidstaten spraken af dat geld voor sommige projecten in de begroting naar voren wordt gehaald.

Het gaat om projecten die bedoeld zijn om werkloosheid aan te pakken, het midden- en kleinbedrijf te stimuleren en innovatie en onderzoek aan te jagen. Ook kwam er een toezegging dat de lidstaten het gat in de begroting van dit jaar opvullen, een nadrukkelijke wens van het EP.

Ouderwetse subsidiepotten

Europarlementariër Thijs Berman (PvdA) stemde in met het akkoord. ''Maar zeker niet van harte.'' Er gaat te veel geld naar ''ouderwetse subsidiepotten'', vindt Berman. Maar hij stemde uiteindelijk in omdat dit het maximum was wat er uit viel te halen.

Zijn GroenLinks-collega Bas Eickhout stemde tegen. Hij snapt niet waarom er ''een feestje wordt gebouwd over een oerconservatieve ouderwetse meerjarenbegroting''. Ambities rond hervormingen en vergroening zijn in de loop van de onderhandelingen als sneeuw voor de zon weggesmolten, constateert hij.

Vijf vragen over de Europese begroting beantwoord