Werknemers en werkgevers zouden in de cao's een bepaling moeten opnemen die eisen stelt aan de levensstijl van werknemers.

Op die manier kun je mensen met zachte hand dwingen er een gezonde levensstijl op na te houden.

Dat bepleit voorzitter Paul Rosenmöller van het Convenant Gezond Gewicht nu mensen zich steeds bewuster worden van het feit dat een gezonde levensstijl belangrijk is om goed te kunnen functioneren.

''Bewustwording is één van de taken van het convenant, maar uiteindelijk moet bewustwording ook worden omgezet in actie'', zegt Rosenmöller.

Hij zou daarom graag zien dat de Stichting van de Arbeid, het landelijk overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers en werknemers, dit gaat bepleiten.