De site Werk.nl van het UWV werkt niet en is vaak onbereikbaar.

De organisatie zou dan ook per direct moeten stoppen met het opleggen van sancties aan uitkeringsgerechtigden, zo stelt FNV, dat een onderzoek naar de site deed onder bijna 6.000 mensen.

Werk.nl, waar werklozen hun uitkering moeten aanvragen en op zoek moeten naar geschikte vacatures, had in mei een gemiddelde beschikbaarheid van 90,8 procent. Ter vergelijking, sites van Nederlandse gemeenten moeten volgens de landelijke norm in 99,9 procent van de gevallen bereikbaar zijn.

"Uitkeringsgerechtigden geven hun gegevens door zoals dit hoort, maar de website van UWV verwerkt deze gegevens vaak niet goed. Vervolgens legt het UWV een sanctie op. Het sanctioneren van UWV moet per direct worden stopgezet, tot de problemen met Werk.nl zijn opgelost", zegt Ruud Kuin, dagelijks bestuurder van FNV.

UWV ontkent dergelijke sancties. "Klanten kunnen via de site wijzigingen doorgeven die van invloed kunnen zijn op hun uitkering. Mensen die dat niet via de site kunnen doorgeven omdat deze tijdelijk niet beschikbaar is, leggen wij geen sanctie op. Er gaat altijd een oordeel van een werkcoach aan vooraf die rekening houdt met de omstandigheden", zegt André Timmermans, directeur WERKbedrijf van UWV.

Onvoldoende

De ondervraagden geven Werk.nl gemiddeld een 2,6 voor de mate waarin ze zich geholpen voelen met het zoeken naar werk. Bijna de helft vindt de site soms slecht bereikbaar.

Verder blijken de vacatures vaak slecht op de cv’s aan te sluiten. Dit onderdeel krijgt een 3 van de geënquêteerden.

UWV liet in mei zelf een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. Hierbij werd de totale dienstverlening van de organisatie door 8.000 mensen met een WW-uitkering beoordeeld met een 6. Een deel is echter wel kritisch over Werk.nl.

UWV stelt de kritiek op de site serieus te nemen. "Het verbeteren van Werk.nl behoudt de hoogste prioriteit. Deze zomer wordt zoals gepland het gebruikersgemak en de beschikbaarheid van werk.nl verbeterd", aldus de organisatie.

Sinds vorig jaar vragen werkzoekenden via Werk.nl hun uitkering aan. Daarnaast worden ze geacht via de site op zoek te gaan naar vacatures en moeten ze op Werk.nl aangeven waar ze solliciteren.