Pensioenfondsen willen investeren in Nederlandse infrastructuur, woningen en pensioenen en zo hun bijdrage leveren aan het economisch herstel. 

Ze willen dan wel dat de overheid een deel van de risico’s voor haar rekening neemt. De pensioenfondsen hebben daarover dinsdagmiddag overleg gevoerd met een delegatie van het kabinet.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken liet na afloop via een woordvoerder aan NU.nl weten dat het een "constructief" gesprek was. 

"Hier kan het kabinet mee verder en gaat de voorstellen nader bestuderen en bekijken of ze betrokken kunnen worden bij het opstellen van de begroting voor 2014", aldus de woordvoerder.

Welke afspraken er precies zijn gemaakt zei de woordvoerder niet. Het is niet de eerste keer dat de partijen om de tafel zitten en het zal naar verwachting ook niet de laatste keer zijn.

Nieuwe constructies

De fondsen en pensioenuitvoerders hebben maanden gewerkt aan het bedenken van nieuwe constructies waarmee ze op grote schaal kunnen investeren. Het kabinet gaat de plannen beoordelen en bekijken welke rol de overheid daarin kan spelen. 

Volgens de woordvoerder staan de grote beleggers klaar om een impuls te geven aan de Nederlandse economie. "Wij voelen ook een bepaalde verantwoordelijkheid om onze bijdrage te leveren en met Nederlands pensioengeld te investeren. Maar alle partijen hebben elkaar nodig", benadrukte hij.

Hypotheken

De pensioenfondsen zouden willen investeren in de hypotheekmarkt. Alle hypotheken met een Nationale Hypotheekgarantie zouden ondergebracht moeten worden in een nieuwe instelling, de Nationale Hypotheek Instelling (NHI). Daar kan dan in geïnvesteerd worden. De overheid zou dan wel garant moeten staan voor eventuele verliezen.

Ook willen de pensioenfondsen dat de overheid bijspringt bij investeringen in het renoveren en het energiezuinig maken van huizen. 

Voor investeringen in het MKB is het Ministerie van Economische Zaken naar verluidt bereidt garantieregelingen voor MKB-financieringen open te stellen voor de pensioenfondsen.

Proef

Er was al een proef waarbij pensioenuitvoerders APG en PGGM en de fondsen ABP en Zorg & Welzijn in een verbreding van de N33 investeren. Zij lenen geld uit voor de verbreding van de weg en in ruil daarvoor kregen de fondsen een inflatiecorrectie van het ministerie van Financiën. 

Minister Dijsselbloem heeft een aantal weken geleden aangegeven dat hij niet met zulke constructies verder wil, omdat het risico voor de overheid te groot zou zijn. Maar ook in de plannen van vandaag worden zulke inflatiecorrecties voorgesteld.

Begroting

Als het kabinet garanties afgeeft voor investeringen van pensioenfondsen heeft dat gevolgen voor de overheidsbegroting. Een besluit kan pas vallen in augustus, als het kabinet de begroting voor 2014 afrondt.

Vorige week riep PvdA-leider Diederik Samsom het kabinet nog op maatregelen te nemen waardoor onder meer pensioenfondsen meer gaan investeren in de economie.

Lees meer over pensioenen op NUgeld.nl