Iedereen met een uitkering voor jong-gehandicapten wordt de komende jaren herkeurd. 

Alleen mensen die blijvend niet kunnen werken, mogen de Wajong-uitkering behouden, schrijft staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma (PvdA) in een Kamerbrief. Dit was in april ook al aangekondigd in het sociaal akkoord met de sociale partners.

Wajongers die volgens de keurders kunnen werken, kunnen een bijstandsuitkering aanvragen. Ook kunnen ze van de gemeente hulp vragen bij hun re-integratie.

Van de 230 duizend jongeren die de Wajong-uitkering ontvangen blijven er volgens het kabinet slechts veertigduizend volledig en blijvend gehandicapt, schrijft de Volkskrant.

Achteruitgang

Voor een deel van de Wajongers betekent de overgang naar de bijstand dat ze er in inkomen op achteruitgaan. Het aantal Wajong-uitkeringen steeg vooral nadat gemeenten in 2006 verantwoordelijk werden voor de bijstand.

Veel bijstandsontvangers die van jongs af aan gehandicapt waren werden doorgestuurd naar de Wajong. Dat was voor de gemeenten voordelig omdat zij de bijstand zelf betalen en de Wajong door het rijk wordt betaald.

Het werk dat gehandicapten nu bij sociale werkplaatsen doen, moeten zij volgens Klijnsma bij gewone bedrijven gaan doen. Werkgevers moeten van Klijnsma arbeidsgehandicapten aannemen. Er moeten voor die groep extra banen bij komen. Als dat niet gebeurt, legt Klijnsma een quotum op.

Quotum

Als bedrijven er in 2015 en 2016 niet in slagen 11.000 arbeidsgehandicapten aan de slag te helpen, krijgen zij meteen in 2017 een quotum opgelegd. Dat wil zeggen dat ze 5 procent werknemers met een arbeidshandicap in dienst moeten hebben, op straffe van een boete.

Klijnsma zei dat vrijdag na de ministerraad, in een toelichting op de brief die ze naar de Tweede Kamer stuurde. Daarin schrijft ze welke maatregelen het kabinet gaat nemen om te zorgen dat er meer arbeidsgehandicapten aan het werk komen.

Het kabinet wilde eerst al in 2015 bedrijven tot een quotum verplichten, maar in het sociaal akkoord werd die maatregel voorlopig van tafel gehaald. Klijnsma gaat echter wel een wet voorbereiden, zodat het quotum in 2017 alsnog onmiddellijk kan ingaan.

Minimumloon

Arbeidsgehandicapten moeten minimaal het minimumloon krijgen. Als hun productie minder waard is dan wat zij kosten, krijgen werkgevers subsidie om het verschil goed te maken.

Daar is 480 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. Eerder was het de bedoeling dat werkgevers onder het minimumloon mochten betalen en dat gemeenten dat zouden aanvullen, maar dat stuitte op bezwaren van de oppositie.

Investering

GroenLinks is niet te spreken over de manier waarop Jetta Klijnsma arbeidsgehandicapten aan de slag wil helpen.

Het kabinet bezuinigt op sociale werkplaatsen en pakt jonggehandicapten hun Wajonguitkering af, maar ''doet ondertussen niks om deze mensen bij reguliere werkgevers aan het werk te krijgen'', zei GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman vrijdag. ''Dat vergt namelijk investering, begeleiding en een stevig quotum.''