Steeds meer mensen zien in hun directe omgeving gevolgen van de crisis. Vooral de stijgende werkloosheid wordt alsmaar zichtbaarder.

Dat komt naar voren uit het vrijdag gepubliceerde kwartaalrapport Burgerperspectieven van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In het tweede kwartaal van dit jaar zei 62 procent van de mensen de gevolgen van de crisis te zien, tegen 41 procent in 2009. Ze kennen steeds meer mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt of zijn zelf zonder werk komen te zitten.

Ook zegt 43 procent van de ondervraagden dat zijn pensioen in waarde is gedaald. Mensen zijn vooral bezorgd dat hun kosten stijgen, met name de zorgkosten, terwijl hun inkomen terugloopt. Ouderen en werklozen zijn het somberst over hun financiële toekomst.

Werkgelegenheid

De politiek moet investeren in werkgelegenheid, vindt een groeiend aantal Nederlanders: 87 procent, tegen 65 procent begin 2008. Tegelijk is het vertrouwen in de regering aan het wegzakken. Bij het aantreden van het tweede kabinet-Rutte, in oktober 2012, had 57 procent er vertrouwen in. In het tweede kwartaal van dit jaar daalde dat naar 48 procent.

Het vertrouwen in de banken daalt nog sneller. Had in het laatste kwartaal van 2008 nog 58 procent vertrouwen in de banken, nu ligt dat op 33 procent. Vooral mensen met een bovenmodaal inkomen verliezen in rap tempo hun vertrouwen in de financiële instellingen.

Euro

Ook de steun voor de Europese Unie en de euro is in deze crisistijd aan het afbrokkelen, zo laat het SCP-onderzoek zien. Het aantal voorstanders van de EU is in het tweede kwartaal gedaald naar 41 procent, tegen 45 procent in het voorgaande kwartaal. Dat is het laagste niveau in 5 jaar tijd. De steun voor de euro daalde in dezelfde periode van 36 naar 28 procent.

Lees alles over de schuldencrisis in ons dossier