In de strijd tegen werkloosheid in Europa moet niet alleen extra geld worden vrijgemaakt. Het hervormen van de arbeidsmarkt in sommige landen is ook nodig.

Dat zei minister-president Mark Rutte donderdag in Brussel, voorafgaand aan overleg met zijn Europese collega's. Op de agenda van de EU-top staat de aanpak van de werkloosheid en dan vooral die onder jongeren onder de 25 jaar.

Eerder besloot de EU al om in de komende 7 jaar 6 miljard euro te bestemmen voor projecten om de werkloosheid te lijf te gaan. ''Extra geld heeft alleen zin als landen hun arbeidsmarkt hervormen'', aldus Rutte.

Volgens de premier is de Nederlandse jeugdwerkloosheid in verhouding tot sommige andere landen nog relatief laag, omdat op de arbeidsmarkt rekening wordt gehouden met de positie van jongeren. Zij komen relatief snel aan werk.

Drempel

''Als de drempel in sommige landen te hoog blijft voor jongeren om aan de slag te gaan en het voor bedrijven net zo aantrekkelijk is om iemand met ervaring aan te nemen, dan krijgen die jongeren geen kans.''

De premier wees op een aantal Nederlandse voorbeelden. Zo wordt er in de cao rekening gehouden met jonge mensen. Hij wees ook op het mbo, waar leren en werken wordt gecombineerd. ''Dat is een aanpak waarvan ik denk dat die ook in andere landen zou kunnen werken.''

Rutte wil niet dat Europa zich actief gaat bemoeien met deze zaken. Maar de landen kunnen van elkaars successen leren en elkaar versterken, aldus de premier.