Werkgevers steunen het kabinet niet langer in het streven nog eens 6 miljard euro te bezuinigen, onder meer door lastenverzwaring.

Een nieuw pakket zal de economie verder schaden en nieuwe bezuinigingen uitlokken. Het is tijd voor een ander plan, zegt voorzitter Bernand Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW in de Volkskrant

Wientjes stuurt aan op de verkoop van ABN Amro, SNS Reaal, verzekeraar ASR en de hypotheekportefeuille van ING. "Daarmee haal je vele miljarden op.

Het is tafelzilver dat de staat nooit heeft willen hebben", aldus Wientjes. Hij noemt de huidige economische situatie dramatisch en het sociaal akkoord een "extreem zorgelijke ontwikkeling".

Alternatieven

Daarom zou het kabinet moeten zoeken naar alternatieve manieren om de crisis te lijf te gaan. ''Denk ook eens aan verkoop van 30 procent van Gasunie. Of aan de verkoop van 30 procent van het belang in Tennet, het elektriciteitsnet'', suggereert Wientjes.

Een verkoop van de staatsbanken of verzekeraar ASR is ''één keer leuk'' maar lost het structurele overheidstekort niet op", reageert minister van Sociale Zaken en vicepremier Lodewijk Asscher op BNR.

Bezittingen

Asscher erkent wel dat het kabinet op termijn moet kijken naar bezittingen die niet tot de kerntaken van de overheid behoren, omdat die geld kunnen opleveren waarmee nuttige investeringen kunnen worden gedaan.

Hij noemde het nu echter ''een slecht moment'' omdat de opbrengst onder de huidige marktomstandigheden waarschijnlijk tegenvalt.

Ook D66 reageert negatief op de oproep van Wientjes. ''Om de economie op gang te brengen en banen te creëren zijn structurele hervormingen nodig'', zegt Tweede Kamerlid Wouter Koolmees. Die hervormingen zijn  in het sociaal akkoord volgens Koolmeesop de lange baan geschoven.

De Nederlandsche Bank is ook niet direct te spreken over het voorstel van Wientjes. In navolging van minister Lodewijk Asscher zegt DNB-president Klaas Knot vrijdag dat de verkoop slechts eenmalig verlichting zou brengen en er niet toe zou leiden dat Nederland voldoet aan de begrotingsregels van de EU. 

EU

De EU eist dat Nederland voor 2014 nog eens 6 miljard euro extra bezuinigt. Volgens Wientjes is de economische situatie echter 'dramatisch'.

De VNO-NCW-voorman voorziet dat een nieuw pakket leidt tot nieuwe lastenverzwaringen voor burgers en bedrijven. "Als je geen 6 miljard kunt bezuinigen zonder de lasten te verzwaren, laat dan die 6 miljard los. We moeten uit die spiraal", aldus Wientjes tegenover de krant.

De werkgeversorganisatie heeft zich al eerder gekant tegen extra bezuinigingen in 2014. Enkele weken terug riep Wientjes het kabinet op om opnieuw met Brussel te gaan praten om de bezuinigingsopdracht van tafel te krijgen.

Lees ook: DNB tegen plan verkoop banken