De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal met 1,8 procent gegroeid op jaarbasis. Dat meldde het Amerikaanse ministerie van Handel woensdag op basis van een nieuwe schatting.

Bij de vorige raming, eind mei, werd nog uitgegaan van een groei met 2,4 procent. Economen voorspelden gemiddeld dat het cijfer niet zou worden bijgesteld.

Vooral de consumptie van huishoudens viel echter tegen. De uitgaven groeiden met 2,6 procent op jaarbasis, terwijl eerder een toename met 3,4 procent werd gemeld.

Bezuinigingen en belastingverhogingen die aan het begin van het jaar in werking traden, zorgden voor de grootste daling van beschikbare inkomens van de afgelopen 4 jaar. Gecorrigeerd voor inflatie lagen de inkomens vorig kwartaal bijna 9 procent lager dan een jaar eerder.

Consumenten gaven vooral minder uit aan reizen en persoonlijke verzorging. Daarnaast namen de uitgaven aan gezondheidszorg minder toe dan eerder gedacht.