Werknemers met een flexibele arbeidscontract worden vaker werkloos dan werknemers met een vaste contract of zelfstandigen.

Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de flexwerkers in het vierde kwartaal van 2012 zaten er een kwartaal later 85.000 zonder baan. Dit is 6,9 procent van de flexwerkers.

Bij werknemers met een vast contract en bij zelfstandigen lag dat percentage ongeveer op 1 procent.

Baanverlies

In totaal raakten in het eerste kwartaal van dit jaar 143.000 mensen hun baan kwijt die in het voorgaande kwartaal nog werk hadden, ruim anderhalf keer zo veel als begin 2009.

In het eerste kwartaal waren er 51.000 banen van werknemers minder dan in het voorgaande kwartaal. Ten opzichte van een jaar eerder bedroeg de daling 121.000 banen. De lonen per arbeidsjaar waren 2 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2012.

Aan de slag

Tegelijkertijd gingen 90.000 werklozen weer aan de slag. De meeste van hen, 73 procent, kregen een flexibel contract.

Ruim 15 procent van de mensen die werk vonden, kreeg een vast contract. Begin 2009 was dit nog ruim 27 procent. Het aandeel werklozen dat als zelfstandige gaat werken, is de afgelopen vier jaar verdubbeld naar bijna 12 procent.

Lees ook: Economie krimpt harder dan gedacht